Triển khai thực hiện công tác thống kê công trình công bố năm 2020 và năm 2021 trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Web of Science, Nhà trường đã ban hành Công văn số 2730/ĐHV-KHHTQT ngày 19/11/2021 về việc thống kê bài báo công bố quốc tế năm 2021 trên các tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Web of Science. Để chính xác hóa thông tin trước khi gửi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét khen thưởng, Nhà trường yêu cầu các tác giả có công trình công bố đã kê khai (có trong danh sách kèm theo[1]) thẩm định lại kết quả và phản hồi kịp thời về Phòng KH&HTQT. Trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, các tác giả trực tiếp gửi yêu cầu về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com. Nội dung email nêu rõ:

- Bài báo mã số Pxx.

- Nội dung yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.

Thời hạn tiếp nhận và xử lý các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung: trước 17 giờ 00 ngày 02/12/2021. Sau thời hạn nêu trên, không có ý kiến gì thêm, Nhà trường sẽ xem như các tác giả đã đồng ý với kết quả thẩm định của Phòng KH&HTQT.

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà khoa học, Nhà trường yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi ý kiến trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó Trưởng phòng KH&HTQT, điện thoại 0912.920.299./.