1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Đảm bảo chất lượng

Báo cáo các nội dung thực hiện công khai năm học 2018 - 2019
16:34 13/08/2019
Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào...
Báo cáo các nội dung thực hiện công khai năm học 2017 - 2018
16:50 19/04/2018
Thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Trường Đại Vinh báo...
Báo cáo nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017
17:34 16/01/2017
Thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân Trường Đại Vinh thông...
Báo cáo nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2014 - 2015
10:41 20/11/2014
Ngày 15/11/2014, nhà trường ban hành báo cáo nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2014 - 2015
Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015
15:00 20/10/2014
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học...
Đơn vị liên kết
Hội đồng Giáo sư cơ sở
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Chương trình ETEP
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
Tạp chí khoa học
Đánh giá năng lực ngoại ngữ
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.