Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía Đảng bộ Trường Đại học Vinh, tham dự Hội nghị tại Hội trường có TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các đoàn thể cấp Trường, Trưởng các Ban của Đảng ủy Trường, Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường và đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2021, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng như tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chú trọng và tổ chức với nhiều hình thức phong phú.

Chủ trì Hội nghị

Trong năm 2021, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã tập trung chỉ đạo cấu trúc lại nhà trường, thành lập các đơn vị mới thuộc Trường gồm: Trường Sư phạm; Trường Kinh tế; Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn; Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến và thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể tương ứng; chuẩn bị các điều kiện để chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh. Đảng ủy tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nhất là việc thực hiện các nghị quyết, đề án... về công tác tổ chức và cán bộ. Đội ngũ viên chức, người lao động của Trường cơ bản đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Song song với đó, Đảng ủy đã chỉ đạo Nhà trường đổi mới chương trình, phương thức đào tạo tổ chức linh hoạt đi vào thực chất, hiệu quả phù hợp với tình hình mới. Công tác nghiên cứu khoa học đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quan tâm thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác đảng viên và xây dựng đội ngũ đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ Trường kết nạp 151 đảng viên (trong đó có 16 cán bộ, 126 sinh viên, học viên, 9 học sinh).

Cùng với đó, Đảng ủy đã chỉ đạo Nhà trường tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy vai trò và tham gia có hiệu quả với tư cách là thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế, thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường năm 2021

Một số tham luận, phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Trường Đại học Vinh. Đồng chí Võ Văn Dũng cũng đề nghị Trường Đại học Vinh cần phát huy truyền thống 62 năm xây dựng và phát triển, xây dựng sự đồng thuận, khối đoàn kết nhất trí để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, với vai trò là một cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Vinh cần ưu tiên làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường, tập trung để giải quyết các nhiệm vụ lớn mà Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII đã đề ra; làm tốt công tác phối hợp giữa Nhà trường với các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của Tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường đổi mới, hợp tác, sáng tạo; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đề ra, phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Khen thưởng cho các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

TT. ĐHV