Đoàn Kiểm đếm độc lập IVA có 6 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Giảng viên cao cấp, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - Trưởng đoàn; PGS.TS. Trần Thành Nam, Trưởng khoa Các khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Thành viên; TS. Dương Tuyết Hạnh, Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL, Trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Thành viên; ThS. Phạm Thị Thảo, Chuyên gia tư vấn Công ty Cổ phần phát triển hệ thống Giáo dục Quốc tế, Thành viên; Bà Nguyễn Thị Thanh, Công ty Cổ phần phát triển hệ thống Giáo dục Quốc tế, Thành viên; Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Công ty Cổ phần phát triển hệ thống Giáo dục Quốc tế, Thành viên.

Làm việc với đoàn tại các phiên khai mạc, bế mạc có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Nhà trường; PGS.TS. Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh; TS. Phạm Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh; TS. Lê Quang Vượng - Trưởng khoa Sinh học Trường Sư phạm, Phó Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Nhà trường; Hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm chuyên trách viết báo cáo TEIDI.

Toàn cảnh phiên khai mạc

Phát biểu tại phiên khai mạc, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh cho biết gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Trường Đại học Vinh đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình ETEP. Nhà trường mong muốn các chuyên gia của Cơ quan kiểm đếm độc lập (IVA) làm việc nghiêm túc, khách quan để giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng thế giới và các bên liên quan khác giám sát việc thực hiện Chương trình của Trường Đại học Vinh; giúp Trường Đại học Vinh trong công tác quản lý, điều hành chương trình đảm bảo tiến độ, kết quả và hiệu quả; kết quả kiểm đếm sẽ là căn cứ quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng thế giới giải ngân các hoạt động và đánh giá hiệu quả của Chương trình.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Thay mặt các chuyên gia của Cơ quan kiểm đếm độc lập (IVA), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Giảng viên cao cấp, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - Trưởng đoàn chân thành cảm ơn sự hợp tác của Nhà trường trong những lần kiểm đếm trước đây. Lần kiểm đếm này, mặc dù thời gian gấp rút, điều kiện làm việc hoàn toàn online nên đoàn chuyên gia đề nghị Nhà trường hết sức tạo điều kiện và mong rằng kết quả sẽ tốt đẹp.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Trưởng đoàn (ảnh đầu hàng trên cùng - bên phải sang) phát biểu

Sau 3 ngày làm việc, đến chiều ngày 16/01/2021, đoàn Kiểm đếm độc lập IVA đã hoàn thành công tác. Đoàn đã phỏng vấn 52 người và nghiên cứu hồ sơ, minh chứng do Trường Đại học Vinh cung cấp. Đoàn kết luận:

1. Trường đã thực hiện tham vấn đúng quy định và đạt các yêu cầu tham vấn các bên liên quan trong quá trình xây dựng báo cáo TEIDI 2021.

2. Trường đã thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng báo cáo tự đánh giá năm 2021 theo Hướng dẫn do BQLCT ETEP ban hành.

3. Căn cứ vào minh chứng và quá trình triển khai thực tế của Trường, phỏng vấn xác thực lại các hoạt động của Trường trên cơ sở báo cáo TĐG, IVA xác thực chi tiết các nội dung của báo cáo và điểm đánh giá dựa trên tài liệu Hướng dẫn đánh giá TEIDI 2021 trên thang 7 mức.

4. Về kiểm đếm sản phẩm theo PA, tích lũy đến năm 2021, Trường đã hoàn thành các sản phẩm theo cam kết là 432/460 đạt 94%.

Thời gian tới, Cơ quan kiểm đếm độc lập (IVA) sẽ hoàn thiện báo cáo kiểm đếm độc lập gửi cho Nhà trường để phản hồi. Sau đó Đoàn sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng thế giới theo kế hoạch thực hiện gói thầu kiểm đếm.

Một số hình ảnh phiên làm việc tập trung tại Phòng họp Trường Đại học Vinh và online.

TT. ĐHV