Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp lần này được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham dự của 17/19 thành viên Hội đồng trường. Tham dự kỳ họp có PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT; PGS.TS. Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; GS.TS. Thái Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; TS. Trịnh Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ASG GROUP; các đồng chí là thành viên Hội đồng trường trong Trường. TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp

Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo kết quả thẩm tra và hồ sơ tài liệu kèm theo trình Hội đồng trường tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng trường đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận và thống nhất quyết nghị phê duyệt kế hoạch, các chỉ tiêu năm học 2022; chế độ chính sách cho một số vị trí quản lý và người lao động; chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đối với một số viên chức quản lý đã được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường.

TS. Nguyễn Anh Chương - Thư ký Hội đồng trường thông qua nội dung kỳ họp

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo công tác điều hành, quản lý và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường năm 2021

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Phó Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Ngoài ra, tại kỳ họp, Hội đồng trường cũng thảo luận và quyết nghị thông qua Báo cáo công tác điều hành, quản lý và thực hiện các nghị quyết Hội đồng Trường năm 2021 của Hiệu trưởng; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Hội đồng trường; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý giảng viên các ngành mới và viên chức hành chính của Trường; Quy trình xử lý hồ sơ trình Hội đồng trường; Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng trường; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp, hội nghị, hoạt động giám sát của Hội đồng trường năm 2022.

Hội đồng thống nhất kế hoạch xây dựng và ban hành Quy chế tài chính; rà soát, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh; Quy định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Trường; Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Đề án tự chủ của Trường; Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh,...

TT. ĐHV