Được điều hành thông qua Phòng Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Chương trình Fulbright tại Việt Nam hợp tác với các tổ chức giáo dục và chính phủ của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mở ra các cơ hội học tập, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ cho mọi ứng viên đạt tiêu chuẩn thông qua việc cạnh tranh tự do dựa trên thành tích chuyên môn và nghề nghiệp, không tính tới các yếu tố như tầng lớp, giới, tôn giáo, quan hệ.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam bao gồm hơn 15 chương trình trong đó có Chương trình Trợ giảng tiếng Anh, Chương trình Chuyên gia, Chương trình Sinh viên Việt Nam (Học bổng thạc sỹ toàn phần) và Chương trình Trợ giảng Ngoại ngữ (Học bổng trợ giảng tiếng Việt tại Hoa Kỳ) được giới thiệu trong những tài liệu đính kèm theo thư này.

Để tìm hiểu các chương trình khác của Fulbright tại Việt Nam, vui lòng truy cập trang web của Chương trình Fulbright tại Việt Nam tại https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/

thu_gioi_thieu_chuong_trinh_tgta_fulbright_20212022.pdf

mau_yeu_cau_tiep_nhan_tgta_fulbright_nam_hoc_20212022.doc

hoc_bong_tro_giang_tieng_viet_tai_hoa_ky_cua_fulbright_2021.pdf

hoc_bong_thac_sy_toan_phan_tai_hoa_ky_cua_fulbright_nam_hoc_20222023.pdf

chuong_trinh_chuyen_gia_fulbright.pdf