Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tăng cường các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo; Khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh tổ chức Seminar với chủ đề: TÌNH TRẠNG LO ÂU CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI.

1. Thời gian: Từ 8h30 - 11h00, Thứ Bảy, ngày 30/10/2021

2. Hình thức: Trực tuyến trên Zoom (ID: 3736663717, Pass: 12345678)   

3. Diễn giả: TS. Phạm Tiến Nam, Trưởng Bộ môn Công tác xã hội, Trường Đại học Y tế công cộng; Chuyên gia tư vấn đề án, chương trình, đề tài nghiên cứu về công tác xã hội và sức khỏe tâm thần của Bộ Y tế.

4. Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Văn Trung, Trưởng Khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh; điện thoại: 0915052736.