Bảng xếp hạng UPM cấp chương trình dựa trên 44 tiêu chí trong 7 tiêu chuẩn: Tương thích chiến lược (8 tiêu chí), Đào tạo (11 tiêu chí), Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo (6 tiêu chí), Hệ sinh thái đại học (5 tiêu chí), Quốc tế hóa (5 tiêu chí), Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí), Sự nổi trội (5 tiêu chí), theo hai định hướng riêng biệt: nghiên cứu và ứng dụng. Kết quả đánh giá được trình bày dưới dạng điểm tổng thể cho toàn bộ chương trình và điểm cho từng hạng mục và từng chỉ số, tương ứng với một số Sao từ 1 - 5 và 5 Sao ELITE.

Kết quả xếp hạng của 2 chương trình đào tạo

Các tiêu chí xếp hạng của UPM nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo của một ngành/lĩnh vực đào tạo đối với xã hội (thông qua đánh giá của các chuyên gia và nhà tuyển dụng) và các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (thông qua tỷ lệ công bố quốc tế, quyền sở hữu trí tuệ và chỉ số trích dẫn). Tùy theo từng lĩnh vực, trọng số của các tiêu chí sẽ khác nhau.

Kết quả theo các tiêu chuẩn của chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học và Quản trị kinh doanh

Qua kết quả đối sánh này, thúc đẩy các Chương trình đào tạo sẽ xây dựng chiến lược phát triển riêng của ngành, phát triển thương hiệu và đối tác tiềm năng./.