HƯỚNG DẪN UPDATE PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. UpDate: Bạn chỉ cần click chuột vào nút  dưới đây để tải tệp daotaotinchi.rar về và giải nén, sau đó copy đè lên tệp cũ tại thư muc C:\Program Files\SDH\QLDTSDH

Tải tệp daotaotinchi.rar về.

Tải tệp Templates.rar về. 

  2. cai moi

setup. 

  3. file kết nối

string